نمای گرید:

کمپرسور اسکرال مدل ZR108KCE-TFD-522 کوپلند

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور اسکرال مدل ZR160KCE-TFD-522 کوپلند

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور اسکرال مدل ZR36K3E-PFJ-522 کوپلند

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور اسکرال مدل ZR42K3E-PFJ-522 کوپلند

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "دارای توان 3.5 اسب بخار است. این کمپرسور تکفاز بوده و با گازهای R22، R407C و R134a کار می کند.گاز: R22, R407C, R134aظرفیت: 3.3 HPب..

کمپرسور اسکرال مدل ZR48K3E-PFJ-522 کوپلند

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "دارای توان 4 اسب بخار است. این کمپرسور تکفاز بوده و با گازهای R22، R407C و R134a کار می کند.گاز: R22, R407C, R134aظرفیت: 4 HPبرق: ..

کمپرسور اسکرو سری CSH بیتزر

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور اسکرول بیتزر

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور منیروپ مدل MT18-5VM دانفوس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور منیروپ مدل MT22-5VM دانفوس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "دارای توان 1.8 اسب بخار است. این کمپرسور تکفاز بوده و با گاز R22 کار می کند.گاز: R22ظرفیت: 1.8 HPبرق: تکفازکد کامل: MT22..

کمپرسور منیروپ مدل MT32-4VM دانفوس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور منیروپ مدل MT36-5VM دانفوس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

کمپرسور منیروپ مدل MT50-4VM دانفوس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کمپرسور دستگاهی است که با افزایش فشار سيالات تراكم پذير مانند گاز، حجم سیستم را کاهش داده و باعث تخلیه آن می شود. کمپرسور ها دارای..

نمایش 1 تا 12 از 19 (2 صفحه)