پمپ ایران


پمپ ایران

نمای گرید:

پمپ شناور جریان شعاعی (تخت) پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " پمپ های شناور چند طبقه با محرك الكتريكی، مجموعه ای است از يك پمپ گريز از مركز عمودی كه بطور مستقيم با موتور الكتريكی شناور ك..

پمپ شناور جریان مختلط (کوزه ای) پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " پمپ های شناور چند طبقه با محرك الكتريكی، مجموعه ای است از يك پمپ گريز از مركز عمودی كه بطور مستقيم با موتور الكتريكی شناور ك..

پمپ شناور چاهکی PV4 پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "این پمپها در شرکت پمپیران با نام PV4 , PV5شناخته می شوند. در طرح و ساخت پمپ با توجه به نوع و شرايط كار پمپ پيش بينيهای لازم به ترت..

پمپ عمودی طبقاتی PCR پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " امروزه با توجه به کوچک تر شدن فضای مربوط به سيستمهای پمپاژ در ساختمانها، نياز به استفاده از پمپ هايی که فضاي کمتری را اشغال ..

پمپ فشار قوی طبقاتی CV پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " پمپ های افقی گريز از مركز فشار قوی با پروانه های بين ياتاقانی ، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برشهای شعاعی می باشد. هر طبقه..

پمپ فشار قوی طبقاتی MC پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " پمپ های افقی گريز از مركز فشار قوی با پروانه های بين ياتاقانی ، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برشهای شعاعی می باشد. هر طبقه..

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " پمپ های افقی گريز از مركز فشار قوی با پروانه های بين ياتاقانی ، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برشهای شعاعی می باشد. هر طبقه..

پمپ فشار قوی طبقاتیMD پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " پمپ افقی گريز از مركزفشار قوی، با پروانه های بين ياتاقانی، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برشهای شعاعی می باشد.هر طبقه توسط ..

پمپ موتورهای شناور SUM پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " الکتروموتور شناور پمپیران ساخت کشور ایران و با نام تجاری پمپیران و استاندارد ISO 9001 : 2000 ارائه می شود . الکتروموتور شناو..

پمپ گل کش HDS پمپیران

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . " اين نوع پمپ از نوع گريز از مرکز افقی، با محفظه حلزونی، يک طبقه، پروانه يک سر آويز، موتور جدا و تک مکشه مرکزی می باشد.پروانه ..

الکترو پمپ زمینی پمپ ایران - آبرسانی

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "پمپ ایران الکتروپمپ زمینی پمپ های گریز از مرکرافقی 1 طبقه پمپیران با موتورجدا و محفظه حلزونی تک مکشه مرکزی از نظر ابعاد وعملک..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)