مدیا


مدیا

نمای گرید:

فن کوئل دیواری مدیا

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "فن کویل مدیا فن کویل دیواری مدیاکلیه فن کوئل های دیواری مدیا دارای کویل دو ردیفه با فشار کاری 16 اتمسفر یا حدود 230..

فن کوئل زمینی مدیا

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کلیه فن کوئل های زمینی مدیا با  فشار کاری 16 اتمسفر یا حدود 230PSI می باشند که در این صورت برای نصب و استفاده در سا..

فن کوئل سقفی توکار مدیا

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کلیه فن کوئل های سقفی توکارمدیا دارای کویل سه ردیفه با  فشار کاری 16 اتمسفر یا حدود 230PSI می باشند که در این صورت ..

فن کوئل کاستی چهارطرفه مدیا

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کلیه فن کوئل های کاستی چهارطرفه مدیا دارای کویل دوردیفه  (به استثناء مدل 1500R که دارای کویل 3 ردیفه میباشد) با فشار کار..

فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت مدیا

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کلیه فن کوئل های کاستی چهارطرفه کامپکت مدیا دارای کویل دوردیفه با فشار کاری 16 اتمسفر یا حدود 230PSI می باشند که در این ..

فن کوئل کاستی یک طرفه مدیا

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کلیه فن کوئل های کاستی یک طرفه مدیا دارای کویل سه ردیفه با فشار کاری 16 اتمسفر یا حدود 230PSI می باشند که در این صورت بر..

فن کوئل کانالی مدیا

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "کلیه فن کوئل های کانالی مدیا دارای فشار کاری 16 اتمسفر یا حدود 230PSI می باشند که در این صورت برای نصب و استفاده در ساخت..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)