ایرواشرها

نمای گرید:

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر ایستاده با کویل حرارتی

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "قیمت انواع ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متع..

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر سقفی با کویل حرارتی

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "ایرواشرهای آپارتمانی فوق دارای کویل3 و 4 ردیفه گرمایی از لوله های مسی 3/8اینچ و 14فین در اینچ می باشند.در تابستان ، هوای تازه ورود..

ايرواشر داتیس کار تک بانکه با کويل گرمايي

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "1- ایرواشرهای فوق همگی دارای کویل دو ردیفه گرمایی از لوله های مسی 8/5 با 8 فین در اینچ می باشند2- ایرواشرهای داتیس کار فوق دارای ش..

ايرواشر شرکت عمران تهویه تک بانکه با کويل گرمايي

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "ایرواشرهای شرکت عمران تهویه  بر اساس نیاز پروژه می توانند دارای کویل های گرمایی 1و2 ردیفه از لوله های مسی 8 و10و12 فین بر این..

ايرواشر شرکت مهکوه تهویه تک بانکه با کويل گرمايي

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "1- ایرواشرهای شرکت مهکوه تهویه براساس نیاز پروژه می تواند دارای کویل های گرمایی 1و2و3 ردیفه از لوله های مسی 8 و14  فین بر این..

ايرواشر یکتا تهویه - تک بانکه با کويل گرمايي

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "ایرواشرهای شرکت یکتا تهویه اروند فوق بر اساس نیاز پروژه می تواند دارای کویل های گرمایی 1و2و3و4 ردیفه از لوله های مسی 8 و14 فین بر ..

ایرواشر آپارتمانی ایستاده تهویه سپهر بامبدل هوای گرم

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "برق مصرفی ایرواشرهای فوق تک فاز می باشند.محل نصب ایرواشرهای پشت بامی تهویه سپهرمعمولا در فضای بالکن یا بام ساخ..

ایرواشر آپارتمانی فلو

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "مختص واحد های آپارتمانی مسکونی و اداری و تجاری گرمایش و سرمایش از طریق کانال - استقلال کامل واحد هاکنترل دقیق دما و رطوبت در ..

هواساز ایرواشر با کوئل گرمائی تهویه آذر نسیم

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "راهنمای خرید هواساز ایرواشر با کوئل گرمایی تهویه آذرنسیم : Chilled water :    EWT = 45  ̊F   ,&..

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر بامی با کویل حرارتی

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "ایرواشرهای آپارتمانی  تهویه سپهر فوق دارای کویل3 و 4 ردیفه گرمایی از لوله های مسی 3/8اینچ و 14فین در اینچ می باشند.در تابستان..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)