تهویه سپهر

 

تهویه سپهر

نمای گرید:

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر ایستاده با کویل حرارتی

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "قیمت انواع ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متع..

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر سقفی با کویل حرارتی

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "ایرواشرهای آپارتمانی فوق دارای کویل3 و 4 ردیفه گرمایی از لوله های مسی 3/8اینچ و 14فین در اینچ می باشند.در تابستان ، هوای تازه ورود..

ایرواشر آپارتمانی ایستاده تهویه سپهر بامبدل هوای گرم

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "برق مصرفی ایرواشرهای فوق تک فاز می باشند.محل نصب ایرواشرهای پشت بامی تهویه سپهرمعمولا در فضای بالکن یا بام ساخ..

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر بامی با کویل حرارتی

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "ایرواشرهای آپارتمانی  تهویه سپهر فوق دارای کویل3 و 4 ردیفه گرمایی از لوله های مسی 3/8اینچ و 14فین در اینچ می باشند.در تابستان..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)