مبدل های حرارتی

نمای گرید:

مبدل حرارتي فلکسینوکس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "استفاده از سختی گیر(صرف نظر از نوع رزینی ، مغناطیسی یا ....) آن ، برای تداوم کارایی مبدل های حرارتی و جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی..

مبدل حرارتی ایمکس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "امیدواریم با توجه به اطلاعات ارائه شده در خصوص تجهیزات استخر ایمکس و تخفیفهای مناسب، خرید از ایده آل نوین اولین انتخاب ش..

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوالآلفالاول (Alfa Laval) شرکت خدمات فنی و مهندسی سوئدی می باشد، که توسط Oscar Lamm و Gustaf de Lava..

مبدل حرارتی صفحه ای جوشی دانفوس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "دانفوس نام يك شركت پیشرو جهاني در تولید و توسعه محصولات مکانیکی، الکترونیکی و کنترلی در صنایع مختلف می باشد. از سال 1933 میلا..

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "مبدل های حرارتی صفحه ای هپاکو از نوع یکپارچه و آب به آب ،  گاز به آب ، بخار به آب ، روغن به آب و... می باشند.بطور کلی با توجه..

مبدل حرارتی صفحه ای کومر

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "مبدل های حرارتی صفحه ای  کومراز نوع یکپارچه و آب به آب و گاز به آب و ...می باشند.بطور کلی با توجه به رسوب املاح آب پس از گرم ..

مبدل حرارتی فلنچی فلکسینوکس

تماس بگیرید

" برای اطلاع از قیمت  به روز محصولات ، لطفا تماس حاصل فرمائید . "استفاده از سختی گیر(صرف نظر از نوع رزینی ، مغناطیسی یا ....) آن ، برای تداوم کارایی مبدل های حرارتی و جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)