نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش فیلتر
پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-10W
Close

پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-10W

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • مجهز به کویل سرمایشی انبساط مستقیم (DX) با لوله مسی و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • مجهز به کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان تولید با انواع کویل گرمایشی آبگرم یا بخار با لوله مسی و پره آلومینیومی (مسی) و یا المنت الکتریکی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)
پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-15W
Close

پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-15W

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • مجهز به کویل سرمایشی انبساط مستقیم (DX) با لوله مسی و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • مجهز به کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان تولید با انواع کویل گرمایشی آبگرم یا بخار با لوله مسی و پره آلومینیومی (مسی) و یا المنت الکتریکی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)
پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-20W
Close

پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-20W

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • مجهز به کویل سرمایشی انبساط مستقیم (DX) با لوله مسی و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • مجهز به کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان تولید با انواع کویل گرمایشی آبگرم یا بخار با لوله مسی و پره آلومینیومی (مسی) و یا المنت الکتریکی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-10W
پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-25W
Close

پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-25W

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • مجهز به کویل سرمایشی انبساط مستقیم (DX) با لوله مسی و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • مجهز به کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان تولید با انواع کویل گرمایشی آبگرم یا بخار با لوله مسی و پره آلومینیومی (مسی) و یا المنت الکتریکی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)
پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-30W
Close

پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-30W

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • مجهز به کویل سرمایشی انبساط مستقیم (DX) با لوله مسی و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • مجهز به کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان تولید با انواع کویل گرمایشی آبگرم یا بخار با لوله مسی و پره آلومینیومی (مسی) و یا المنت الکتریکی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)پکیج یونیت ساران مدل 1SRPUH-10W
کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-075
Close

کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-075

 • مجهز به کویل با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)
 • مجهز به الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی و حداقل سطح صدا از معتبرترین برندهای جهانی
 • مجهز به کلیه تجهیزات حفاظتی
 • مجهز به قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی از معتبرترین برندهای جهانی
 • مناسب کار با مبردهای HCFC و دوستدار محیط زیست (R22, R134a, R407C)
 • بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه مرغوب و رنگ آمیزی شده به روش الکترواستاتیک با رنگ پودری کوره ای
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-110
Close

کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-110

 • مجهز به کویل با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)
 • مجهز به الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی و حداقل سطح صدا از معتبرترین برندهای جهانی
 • مجهز به کلیه تجهیزات حفاظتی
 • مجهز به قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی از معتبرترین برندهای جهانی
 • مناسب کار با مبردهای HCFC و دوستدار محیط زیست (R22, R134a, R407C)
 • بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه مرغوب و رنگ آمیزی شده به روش الکترواستاتیک با رنگ پودری کوره ای
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-150
Close

کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-150

 • مجهز به کویل با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)
 • مجهز به الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی و حداقل سطح صدا از معتبرترین برندهای جهانی
 • مجهز به کلیه تجهیزات حفاظتی
 • مجهز به قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی از معتبرترین برندهای جهانی
 • مناسب کار با مبردهای HCFC و دوستدار محیط زیست (R22, R134a, R407C)
 • بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه مرغوب و رنگ آمیزی شده به روش الکترواستاتیک با رنگ پودری کوره ای
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-225
Close

کندانسور هوایی ساران مدل SRAC-225

 • مجهز به کویل با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی براساس سفارش
 • امکان حفاظت کویل ها در شرایط محیطی و جغرافیایی خاص با پوشش مواد ضد خوردگی (Anti- Corrosion)
 • مجهز به الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی و حداقل سطح صدا از معتبرترین برندهای جهانی
 • مجهز به کلیه تجهیزات حفاظتی
 • مجهز به قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی از معتبرترین برندهای جهانی
 • مناسب کار با مبردهای HCFC و دوستدار محیط زیست (R22, R134a, R407C)
 • بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه مرغوب و رنگ آمیزی شده به روش الکترواستاتیک با رنگ پودری کوره ای
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسور هوایی ساراول
Close

کندانسور هوایی ساراول

 • استفاده از گاز R22 
 • امکان انتخاب کمپرسور
 • امکان Blygold کردن کلیه کویل‌ها
 • کویل DX با لوله‌های مسی و فین آلومینیومی Plate
 • امکان استفاده از کویل الکتریکی، آب گرم و بخار به عنوان Option
 • دارای بدنه استاندارد ساخته شده از چهارچوب آلومینیوم و گوشه‌های آلومینیوم
کندانسور هوایی سرماآفرین مدل 09CDF
Close

کندانسور هوایی سرماآفرین مدل 09CDF

 • مناسب جهت نصب در فضای خارج
 • دارای ظرفیتهای 11 تا 128 تن برودتی اسمی
 • دارای سیستم کنترل و فرمان خودکار فن ها
 • قابل سفارش با پره های فین از جنس آلومینیوم یا مس
 • قابل سفارش با گازهای مبرد R-22/R-134a/R-407c
 • مناسب کار با چیلرهای تراکمی و پکیجهای برودتی هواخنک
 • قابلیت ارایه دیفیوزر صداگیر بر روی فن کندانسور
 • قابل سفارش با پوشش ضد خوردگی
کندانسور هوایی سرماآفرین مدل 09XD
Close

کندانسور هوایی سرماآفرین مدل 09XD

 • مناسب جهت نصب در فضای خارج
 • دارای ظرفیتهای 30 تا 240 تن برودتی اسمی
 • دارای سیستم کنترل و فرمان خودکار فن ها
 • مناسب کار با چیلرهای تراکمی و پکیجهای برودتی هواخنک
 • قابل سفارش با پره های فین از جنس آلومینیوم یا مس
 • قابل سفارش با گازهای مبرد R-22/R-134a/R-407c
 • قابلیت ارایه دیفیوزر صداگیر بر روی فن کندانسور