مشاهده همه 10 نتیجه

Show sidebar
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز مدل DJ 2
Close

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز مدل DJ 2

 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • احتراق یک مرحله ای
 • قدرت موتور 240 W
 • تکفاز
Close

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز مدل DP 0 SP

 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • قدرت موتور 90 W
 •  تکفاز
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز مدل DR 2
Close

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز مدل DR 2

 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • دارای احتراق دو مرحله ای
 • قدرت موتور 90 W
 • تکفاز
مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل JPE 80/1
Close

مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل JPE 80/1

 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل JPE 80/2
Close

مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل JPE 80/2

 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل RA 2
Close

مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل RA 2

 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
Close

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/0

 • سوخت مصرفی  گاز طبیعی
 • نحوه احتراق  یک مرحله ای
 • تکفاز
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/1
Close

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/1

 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 802
Close

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/2

 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0
Close

مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0

 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز