نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش فیلتر
-7%
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DJ
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DJ 2

27,040,000 تومان
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • احتراق یک مرحله ای
 • قدرت موتور 240 W
 • تکفاز
Sale
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0

42,100,000 تومان
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • دارای تابلو کنترل
 • دارای  دمپر هوا دستی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
 • قدرت موتور 90 W
 •  تکفاز
-8%
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0 SP
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0 SP

39,000,000 تومان
 • دارای تابلو کنترل
 • دارای دمپر هوا دستی
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
 • دارای فن سانتروفیوژ برای انتقال حرارت
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 1 SP
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 1 SP

 • دارای رله داخلی
 • تابلو کنترل : مجزا
 • دارای دمپر هوا دستی
 • دارای فن سانتروفیوژ
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
-7%
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 2

21,800,000 تومان
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • دارای تابلو کنترل
 • دارای دمپر هوا دستی
 • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
 • دارای فن سانتروفیوژ برای انتقال حرارت
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DR
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DR

21,160,000 تومان
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • دارای احتراق دو مرحله ای
 • قدرت موتور 90 W
 • تکفاز
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID

 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • نحوه احتراق دو مرحله ای و سه مرحله ای و مدولیتینگ
-1%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل F55
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل F55

9,000,000 تومان
 • سوخت مصرفی  گاز طبیعی
 • نحوه احتراق  یک مرحله ای
 • تکفاز
Sale
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل GMG110
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل GMG 110

27,600,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • بسیار کم صدا
 • سرویس ونگهداری بسیار ساده
 • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
 • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG
 • دارای تکنولوژیLOW EXCESS AIR
 • دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای
 • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل (بدلیل وجود شعله نگهدارنده)
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل IG
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل IG

 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • دارای نحوه احتراق دو مرحله ای و سه مرحله ای
-7%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل JGN
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل JGN

15,945,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
-7%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل PGN
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل PGN

22,700,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • دارای نحوه احتراق یک مرحله ای و دو مرحله ای
-7%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل RAN
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل RAN25

11,750,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل IO
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل IO

 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق دو مرحله ای و سه مرحله ای و مدولیتینگ
-7%
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE

10,558,000 تومان
 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
-7%
مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل JPE 80/2
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE

19,110,000 تومان
 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای و دو مرحله ای
-12%
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل RA
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل RA

8,080,000 تومان
 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز