نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش فیلتر
-1%
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DJ
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DJ

18,250,000 تومان
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • احتراق یک مرحله ای
 • قدرت موتور 240 W
 • تکفاز
-1%
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DP

26,250,000 تومان
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • قدرت موتور 90 W
 •  تکفاز
-2%
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DR
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل DR

17,000,000 تومان
 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • دارای احتراق دو مرحله ای
 • قدرت موتور 90 W
 • تکفاز
-1%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل GMG
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل GMG

18,800,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • بسیار کم صدا
 • سرویس ونگهداری بسیار ساده
 • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
 • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG
 • دارای تکنولوژیLOW EXCESS AIR
 • دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای
 • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل (بدلیل وجود شعله نگهدارنده)
-2%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل JGN
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل JGN

11,520,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
-2%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل PGN
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل PGN

35,000,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • دارای نحوه احتراق یک مرحله ای و دو مرحله ای
-2%
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل RAN
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل RAN

8,600,000 تومان
 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز
-3%
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE

7,700,000 تومان
 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
-1%
مشعل ایران رادیاتور گازوئيلی مدل JPE 80/2
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE

14,500,000 تومان
 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای و دو مرحله ای
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID
Close

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور مدل ID

 • دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
 • نحوه احتراق دو مرحله ای و سه مرحله ای و مدولیتینگ
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل F
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل F

 • سوخت مصرفی  گاز طبیعی
 • نحوه احتراق  یک مرحله ای
 • تکفاز
مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل IG
Close

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل IG

 • سوخت مصرفی گاز طبیعی
 • دارای نحوه احتراق دو مرحله ای و سه مرحله ای
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل IO
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل IO

 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق دو مرحله ای و سه مرحله ای و مدولیتینگ
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل RA
Close

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل RA

 • سوخت مصرفی گازوئیل
 • نحوه احتراق یک مرحله ای
 • تکفاز