نمایش 1–24 از 75 نتیجه

Show sidebar
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (تک فاز ) مدل AB-W48GM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (تک فاز ) مدل AB-W48GM3S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۹۸*۴۵۰*۱۱۸۲
  ۹۵۰*۳۳۰*۱۱۷۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  ۳۶۰۰۰
  ۳۶۰۰۰
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM2S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM2S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۶
  ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۲
  ۳۳۰*۸۳۴*۹۵۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  ۳۶۰۰۰
  ۳۶۰۰۰
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز ) مدل AB-W48LM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز ) مدل AB-W48LM3S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۹۸*۴۵۰*۱۱۸۲
  ۹۵۰*۳۳۰*۱۱۷۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (سه فاز ) مدل AB-W54LM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (سه فاز ) مدل AB-W54LM3S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۹۸*۴۵۰*۱۱۸۲
  ۹۵۰*۳۳۰*۱۱۷۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 مدل AB-W48GM3T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 مدل AB-W48GM3T1

 • روشن / خاموش
 • کنترل خروجی هوا
 • انتخاب حالت
 • زمان بندی
 • دمای فضا
 • کنترل انرژی
 • تنظیم دما
 • نشانگر تعویض فیلتر
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 24000 مدل ABNW(Q)24GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 24000 مدل ABNW(Q)24GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 30000 مدل ABNW(Q)30GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 30000 مدل ABNW(Q)30GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی +A
 • برای 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 36000 مدل ABNW(Q)36GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 36000 مدل ABNW(Q)36GM3T1

 1. عملکرد: سرمايش + اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 48000 مدل ABNW(Q)48GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 48000 مدل ABNW(Q)48GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی + A
 • برای 75 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 54000 مدل ABNW(Q)54GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 54000 مدل ABNW(Q)54GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی +A
 • برای مساحت 90 الی 130 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 مدل AB-W54GM3T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 مدل AB-W54GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی +A
 • برای مساحت 90 الی 130 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM3T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (تک فاز ) مدل AB-W54GM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (تک فاز ) مدل AB-W54GM3S1

 • ساخت کشور چین
 • روشن / خاموش
 • کنترل خروجی هوا
 • انتخاب حالت
 • زمان بندی
 • دمای فضا
 • کنترل انرژی
 • تنظیم دما
 • نشانگر تعویض فیلتر
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 42000 مدل UU42W
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 42000 مدل UU42W

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 75 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز) مدل UU49W
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز) مدل UU49W

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 • برای 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 60000 (سه فاز) مدل UU61W
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 60000 (سه فاز) مدل UU61W

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 • برای 125 تا 170 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1S1

 • ساخت کشور چین
 • روشن / خاموش
 • کنترل خروجی هوا
 • انتخاب حالت
 • زمان بندی
 • دمای فضا
 • کنترل انرژی
 • تنظیم دما
 • نشانگر تعویض فیلتر
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1S1

 • ساخت کشور چین
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت کانالی اینورتر هایسنس 18000 مدل HID-18
Close

داکت اسپلیت کانالی اینورتر هایسنس 18000 مدل HID-18

 • گرید انرژی A
 • گاز مبرد R۴۱۰
 • اینورتر (کم مصرف)
 • سرمایش و گرمایش
 • مجهز به حسگر کنترلی سطح آب درین
 • قابلیت کارکرد در بازه دمایی وسیع ( ۴۸*۱۰- ) درجه سانتی گراد
داکت اسپلیت کانالی اینورتر هایسنس 30000 مدل HID-30
Close

داکت اسپلیت کانالی اینورتر هایسنس 30000 مدل HID-30

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
داکت اسپلیت کانالی اینورتر هایسنس 36000 مدل HID-36
Close

داکت اسپلیت کانالی اینورتر هایسنس 36000 مدل HID-36

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل