نمایش 1–24 از 49 نتیجه

Show sidebar
داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۲۴۰۰۰ مدل GDS-۲۴P۱T۱/R۱
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۱۸۰۰۰ مدل GDS-۱۸P۱T۱/R۱

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 20 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 15 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۲۴۰۰۰ مدل GDS-۲۴P۱T۱/R۱
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۲۴۰۰۰ مدل GDS-۲۴P۱T۱/R۱

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۳۶۰۰۰ مدل GDS-۳۶P۱T۱/R۱
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۳۶۰۰۰ مدل GDS-۳۶P۱T۱/R۱

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۴۸۰۰۰ مدل GDS-۴۸P۳T۱/R۱
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۴۸۰۰۰ مدل GDS-۴۸P۳T۱/R۱

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 50 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۶۰۰۰۰ مدل GDS-۶۰P۳T۱/R۱(سه فاز)
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین ۶۰۰۰۰ مدل GDS-۶۰P۳T۱/R۱(سه فاز)

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 50 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین ۱۸۰۰۰ مدل GDS-۱۸P۱T۱A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین ۱۸۰۰۰ مدل GDS-۱۸P۱T۱A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 20 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
Placeholder
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین ۱۸۰۰۰ مدل GDS-۱۸P۱T۳/R۱

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی20 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 15 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین ۳۰۰۰۰ مدل GDS-۳۰P۱T۱A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین ۳۰۰۰۰ مدل GDS-۳۰P۱T۱A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین ۳۶۰۰۰ مدل GDS-۳۶P۱T۱A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین ۳۶۰۰۰ مدل GDS-۳۶P۱T۱A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین