نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش فیلتر
هواساز ساران
Close

هواساز ساران

 • هواساز ساران از مدل 250 تا 5000 وبا هوادهی متوسط 2500CFM تا 50000 CFM و باافت فشار 0.5 تا 8 in.w.g  قابل ساخت می باشد
هواساز ساراول مدل CFM
Close

هواساز ساراول مدل CFM

 • ساخته شده از جنس گالوانیزه
 • دارای 18 مدل به سه شکل افقی ، عمودی و L-Type
هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-03
Close

هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-03

 • دارای مدل یک منطقه ای و چند منطقه ای
 • دارای مدل ایستاده وافقی
 • می تواند دارای کویل های گرمایی 1و2و3و4 ردیفه از لوله های مسی 8 و 14 فین براینچ باشد
هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-06
Close

هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-06

 • دارای مدل یک منطقه ای و چند منطقه ای
 • دارای مدل ایستاده وافقی
 • می تواند دارای کویل های گرمایی 1و2و3و4 ردیفه از لوله های مسی 8 و 14 فین براینچ باشد
هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-08
Close

هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-08

 • دارای مدل یک منطقه ای و چند منطقه ای
 • دارای مدل ایستاده وافقی
 • می تواند دارای کویل های گرمایی 1و2و3و4 ردیفه از لوله های مسی 8 و 14 فین براینچ باشد
هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-11
Close

هواساز شرکت تهویه تک منطقه / چند منطقه مدل AH-11

 • دارای مدل یک منطقه ای و چند منطقه ای
 • دارای مدل ایستاده وافقی
 • می تواند دارای کویل های گرمایی 1و2و3و4 ردیفه از لوله های مسی 8 و 14 فین براینچ باشد
هواساز شرکت داتیس کار تک منطقه / چند منطقه مدل DAH-25
Close

هواساز شرکت داتیس کار تک منطقه / چند منطقه مدل DAH-25

 • دارای کویل دو ردیفه از لوله‌های مسی 5/8 با 8 فین در اینچ
 • دارای انواع تک منطقه ای و چند منطقه ای
 • دارای مدل های  افقی، عمودی و L شکل
هواساز شرکت داتیس کار تک منطقه / چند منطقه مدل DAH-35
Close

هواساز شرکت داتیس کار تک منطقه / چند منطقه مدل DAH-35

 • دارای کویل دو ردیفه از لوله‌های مسی 5/8 با 8 فین در اینچ
 • دارای انواع تک منطقه ای و چند منطقه ای
 • دارای مدل های  افقی، عمودی و L شکل