مشاهده همه 17 نتیجه

Show sidebar
چیلر آبی تراکمی ساراول با یک کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_5_1W
Close

چیلر آبی تراکمی ساراول با یک کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_5_1W

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • از برند های معتبری مانند DWM، Bitzer ، کوپلند و… برای کمپرسور استفاده میشود
چیلر آبی تراکمی ساراول با یک کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_8_1W
Close

چیلر آبی تراکمی ساراول با یک کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_8_1W

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • از برند های معتبری مانند DWM، Bitzer ، کوپلند و… برای کمپرسور استفاده میشود
چیلر آبی تراکمی ساراول با سه کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_60_3w
Close

چیلر آبی تراکمی ساراول با سه کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_60_3w

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • از برند های معتبری مانند DWM، Bitzer ، کوپلند و... برای کمپرسور استفاده میشود
چیلر آبی تراکمی ساراول با سه کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_45_3w
Close

چیلر آبی تراکمی ساراول با سه کمپرسور رفت و برگشتی مدل SLCH_45_3w

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • از برند های معتبری مانند DWM، Bitzer ، کوپلند و... برای کمپرسور استفاده میشود
چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_060_2
Close

چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_060_2

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • معمولا ظرفيت واقعی چیلرهای تراکمی حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمی آنها می باشدچيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی
چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_050_2
Close

چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_050_2

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • معمولا ظرفيت واقعی چیلرهای تراکمی حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمی آنها می باشدچيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی
چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_040_2
Close

چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_040_2

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • معمولا ظرفيت واقعی چیلرهای تراکمی حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمی آنها می باشد
چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_030_2
Close

چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_030_2

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • معمولا ظرفيت واقعی چیلرهای تراکمی حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمی آنها می باشد
چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_020_2
Close

چيلر تراکمی آبی تهویه با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتی مدلTWC_020_2

 • دارای کمپرسور رفت و برگشتی
 • معمولا ظرفيت واقعی چیلرهای تراکمی حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمی آنها می باشد