نمایش 1–24 از 41 نتیجه

نمایش فیلتر
الکترو پمپ خود مکش چدنی تکفاز مدل AGA 1.00 M
Close

الکترو پمپ ابارا خود مکش چدنی تکفاز مدل AGA 1.00 M

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • دارای پروانه از جنس تکنوپلیمر
 • دارای شفت از جنس استیل 416
 • دارای واسطه از جنس چدن
 • دارای اجکتور و دیفیوزر از جنس تکنوپلیمر
 • تک فاز
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD 70/05T
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD 70/05T

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 120-12T IE2
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 120-12T IE2

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 200-20T IE2
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 200-20T IE2

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 70/12T IE2
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 70/12T IE2

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 90-10T IE2
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CD/E 90-10T IE2

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 120/07
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 120/07

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 70/05
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 70/05

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 70/07
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 70/07

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 90/10
Close

الکترو پمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا مدل CDM 90/10

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشار آب،تصفیه آب وآبیاری
 • جهت سیستم های تهویه
 • جهت پمپاژ آب مخلوط با مایعات غیر خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 1.00 M-LOCAL
Close

الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 1.00 M-LOCAL

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • دارای پروانه از جنس تکنوپلیمر
 • مناسب افزایش فشار آب برای ابیاری
 • کار با سیالات غیر خوردنده
 • مناسب برای مصارف معمولی و صنعتی
الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 1.50 M
Close

الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 1.50 M

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • دارای پروانه از جنس برنج
 • مناسب افزایش فشار آب برای ابیاری
 • کار با سیالات غیر خوردنده
 • مناسب برای مصارف معمولی و صنعتی
الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 1.50 T IE3
Close

الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 1.50 T IE3

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • دارای پروانه از جنس برنج
 • مناسب افزایش فشار آب برای ابیاری
 • کار با سیالات غیر خوردنده
 • مناسب برای مصارف معمولی و صنعتی
الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 2.00 M
Close

الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدل CDA 2.00 M

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • دارای پروانه از جنس برنج
 • مناسب افزایش فشار آب برای ابیاری
 • کار با سیالات غیر خوردنده
 • مناسب برای مصارف معمولی و صنعتی
الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدلCDA 1.00 M
Close

الکتروپمپ ابارا سانتریفوژ دو پروانه چدنی مدلCDA 1.00 M

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • دارای پروانه از جنس تکنوپلیمر
 • مناسب افزایش فشار آب برای ابیاری
 • کار با سیالات غیر خوردنده
 • مناسب برای مصارف معمولی و صنعتی
الکتروپمپ سانتریفوژ افقی خودمکش ابارا مدل SWT 200M
Close

الکتروپمپ سانتریفوژ افقی خودمکش ابارا مدل SWT 200M

 • مناسب جهت گردش آب در سیستم تصفیه آب استخرها
 • دارای پوسته از جنس پلی پروپیلن
 • همراه با فیلتر
الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل پروانه باز ابارا مدل DWO 150M
Close

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل پروانه باز ابارا مدل DWO 150M

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای جابه جایی ذرات معلق در فرآیند غذایی وماشین های شوینده ی صنعتی
 • کاربردهای فرآیندی مانند کارخانه های رنگ سازی ،غذایی ، دارویی و شیمیایی
 • و بسیاری دیگر از کاربردهای صنعتی
 • تک فاز
الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل پروانه باز ابارا مدل DWO 200M
Close

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل پروانه باز ابارا مدل DWO 200M

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای جابه جایی ذرات معلق در فرآیند غذایی وماشین های شوینده ی صنعتی
 • کاربردهای فرآیندی مانند کارخانه های رنگ سازی ،غذایی ، دارویی و شیمیایی
 • و بسیاری دیگر از کاربردهای صنعتی
 • تک فاز
الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل دو پروانه ابارا مدل 2CDX/E 70/12T IE2
Close

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل دو پروانه ابارا مدل 2CDX/E 70/12T IE2

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشارآب،تصفیه آب و آبیاری
 • جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل دو پروانه ابارا مدل 2CDXM 70/20
Close

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل دو پروانه ابارا مدل 2CDXM 70/20

 • دارای پوسته از جنس استیل 304
 • دارای پروانه از جنس استیل 304
 • مناسب برای افزایش فشارآب،تصفیه آب و آبیاری
 • جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده
 • و دیگر کاربردهای صنعتی
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه ابارا مدلCMA 1.00M
Close

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه ابارا مدلCMA 1.00M

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده
 • برای مصارف معمولی و صنعتی
 • تک فاز
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه ابارا مدلCMA 1.00M LOCAL
Close

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه ابارا مدلCMA 1.00M LOCAL

 • دارای پوسته از جنس چدن
 • مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده
 • برای مصارف معمولی و صنعتی
 • تک فاز