نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش فیلتر
شیر سه راهه هانیول فلنجی V5050A-B
Close

شیر سه راهه هانیول فلنجی V5050A-B

 1. نوع سیال: آب/ بخار
 2. نوع اتصال: فلنجی
 3. ضریب جریان: 250Kvs m3/h
 4. کورس حرکت: 38 میلیمتر
 5. بازه دمای سیال: 120~2 درجه سانتیگراد برای فشار16 بار
شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1032
Close

شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1032

 • برند:Honeywell
 • سیال :آب
 • دمای کاری:2 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد
 • فشار کاری:PN16
شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1040
Close

شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1040

 • برند:Honeywell
 • سیال :آب
 • دمای کاری:2 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد
 • فشار کاری:PN16
شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1057
Close

شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1057

 • برند:Honeywell
 • سیال :آب
 • دمای کاری:2 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد
 • فشار کاری:PN16
شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1065
Close

شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1065

 • برند:Honeywell
 • سیال :آب
 • دمای کاری:2 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد
 • فشار کاری:PN16
شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1073
Close

شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1073

 • برند:Honeywell
 • سیال :آب
 • دمای کاری:2 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد
 • فشار کاری:PN16
شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1081
Close

شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1081

 • برند:Honeywell
 • سیال :آب
 • دمای کاری:2 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد
 • فشار کاری:PN16
شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1099
Close

شیر سه راهه موتوری دنده ای هانیول مدل V5013R1099

 • برند:Honeywell
 • سیال :آب
 • دمای کاری:2 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد
 • فشار کاری:PN16