نمایش 1–24 از 31 نتیجه

Show sidebar
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 40
Close

پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 40

 • دارای دو سال ضمانت
 • دور موتور : ۱۴۵۰(rpm)
 • سیال قابل پمپ : آب تمیز
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 36
Close

پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 36

 • دارای دو سال ضمانت
 • دور موتور : ۱۴۵۰(rpm)
 • سیال قابل پمپ : آب تمیز
 • حداکثر ارتفاع(هد): ۷.۳ متر
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 32
Close

پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 32

 • دارای دو سال ضمانت
 • دور موتور : ۱۴۵۰(rpm)
 • سیال قابل پمپ : آب تمیز
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 25
Close

پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 25

 • دارای دو سال ضمانت
 • دور موتور : ۱۴۵۰(rpm)
 • سیال قابل پمپ : آب تمیز
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 15
Close

پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP 15

 • دارای دو سال ضمانت
 • دور موتور : ۱۴۵۰(rpm)
 • سیال قابل پمپ : آب تمیز
پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل HV
Close

پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل HV

 • ساخت ایران
 • دارای کوپلینگ فنری
 • دارای یکسال گارانتی
 • عملکرد آرام و بی صدا
 • حداکثر توان تحمل فشار :۱۲ بار
پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل A7
Close

پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل A7

 • ساخت ایران
 • دارای کوپلینگ فنری
 • دارای یکسال گارانتی
 • عملکرد آرام و بی صدا
 • دارای 2 مدل تک فاز و سه فاز
 • حداکثر توان تحمل فشار :۱۲ بار
پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل A6
Close

پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل A6

 • ساخت ایران
 • دارای کوپلینگ فنری
 • دارای یکسال گارانتی
 • عملکرد آرام و بی صدا
 • دارای 2 مدل تک فاز و سه فاز
 • حداکثر توان تحمل فشار :۱۲ بار
پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل AA
Close

پمپ سیرکولاتور خطی آزاد البرز مدل AA

 • ساخت ایران
 • دارای کوپلینگ فنری
 • دارای یکسال گارانتی
 • عملکرد آرام و بی صدا
 • حداکثر توان تحمل فشار :۱۲ بار
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل S45
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل S45

 • تک فاز
 • 2-1/2  اینچ
 • قدرت :1/3 HP
 • ساخت کشور ایران
 • دارای سنسور حرارتی
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل LD3
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل LD3

 • تک فاز
 • 3 اینچ
 • قدرت : 1/3 HP
 • ساخت کشور ایران
 • دارای سنسور حرارتی
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل PD37
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل PD37

 • تک فاز
 • 3 اینچ
 • قدرت : 3/4 HP
 • ساخت کشور ایران
 • دارای سنسور حرارتی
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل S25
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل S25

 • تک فاز
 • 1-1/4 و 1 اینچ
 • ساخت کشور ایران
 • دارای سنسور حرارتی
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل HV
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل HV

 • تک فاز
 • 1-1/2 و 2 اینچ
 • ساخت کشور ایران
 • دارای سنسور حرارتی
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل AA
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل AA

 • 2 و1-1/2  اینچ
 • ساخت کشور ایران
 • دارای سنسور حرارتی
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) یکسره مدل PD38
Close
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل A6
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل A6

 • 2 اینچ
 • ساخت کشور ایران
 • جنس بدنه پمپ چدن , آلومینیوم
 • دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل A7
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل A7

 • 2 اینچ
 • ساخت کشور ایران
 • جنس بدنه پمپ چدن , آلومینیوم
 • دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل PD40
Close

پمپ سیرکولاتور خطی تهران ( بلند کاست ) مدل PD40

 • دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
 • 3 اینچ
 • ساخت کشور ایران
 • جنس پروانه اولترامید
 • دارای سنسور حرارتی
 • جنس بدنه پمپ چدن , آلومینیوم
پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 16-50
Close

پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 16-50

 • دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
 • ساخت کشور ایران
پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 16-65
Close

پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 16-65

 • دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
 • ساخت کشور ایران
پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 20-50
Close

پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 20-50

 • دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
 • ساخت کشور ایران
پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 65-20
Close

پمپ سیرکولاتور تهران ( بلند کاست ) مدل 20-65

 • دارای دو مدل تک فاز و سه فاز
 • ساخت کشور ایران