مشاهده همه 7 نتیجه

Show sidebar
کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-30A
Close

کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-30A

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • دارای  کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی
 •  دارای  پوشش مواد ضد خوردگی برای کویل ها
 • دارای الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
 • دارای  کلیه تجهیزات حفاظتی
 •  جنس بدنه دستگاه ورق گالوانیزه مرغوب
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-25A
Close

کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-25A

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • دارای  کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی
 •  دارای  پوشش مواد ضد خوردگی برای کویل ها
 • دارای الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
 • دارای  کلیه تجهیزات حفاظتی
 •  جنس بدنه دستگاه ورق گالوانیزه مرغوب
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-20A
Close

کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-20A

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • دارای  کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی
 •  دارای  پوشش مواد ضد خوردگی برای کویل ها
 • دارای الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
 • دارای  کلیه تجهیزات حفاظتی
 •  جنس بدنه دستگاه ورق گالوانیزه مرغوب
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-15A
Close

کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-15A

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • دارای  کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی
 •  دارای  پوشش مواد ضد خوردگی برای کویل ها
 • دارای الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
 • دارای  کلیه تجهیزات حفاظتی
 •  جنس بدنه دستگاه ورق گالوانیزه مرغوب
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-10A
Close

کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-10A

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • دارای  کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی
 •  دارای  پوشش مواد ضد خوردگی برای کویل ها
 • دارای الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
 • دارای  کلیه تجهیزات حفاظتی
 •  جنس بدنه دستگاه ورق گالوانیزه مرغوب
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-7.5A
Close

کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-7.5A

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • دارای  کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی
 •  دارای  پوشش مواد ضد خوردگی برای کویل ها
 • دارای الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
 • دارای  کلیه تجهیزات حفاظتی
 •  جنس بدنه دستگاه ورق گالوانیزه مرغوب
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی
کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-5A
Close

کندانسینگ یونیت ساران مدل 1SRCUH-5A

 • قابلیت تولید با سه نوع کمپرسور مارپیچی (Screw) ، رفت و برگشتی (Reciprocating) و یا حلزونی (Scroll)
 • دارای  کندانسور با لوله مسی داخل فین دار و پره آلومینیومی و یا مسی
 •  دارای  پوشش مواد ضد خوردگی برای کویل ها
 • دارای الکتروفن های با بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
 • دارای  کلیه تجهیزات حفاظتی
 •  جنس بدنه دستگاه ورق گالوانیزه مرغوب
 • امکان ساخت با کاربری تهویه مطبوع یا صنعتی