نمایش 1–24 از 51 نتیجه

نمایش فیلتر
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 48000 مدل GCS-48P3T3/B
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 48000 مدل GCS-48P3T3/B

 • گاز R۲۲
 • ساخت چین
 • سرمایش و گرمایش
 • دارای نمایشگر دیجیتال
 • قابلیت اتصال به هوای تازه
 • رنج دمایی کارکرد : ۵۵- تا ۱۰- درجه سانتی گراد
 • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی لیتر
داکت اسپلیت اینورتر گرین 60000 (سه فاز ) مدل GDS-60P3T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 60000 (سه فاز ) مدل GDS-60P3T1A

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 100 تا 150 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
داکت اسپلیت اینورتر گرین 30000 مدل GDS-30P1T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 30000 مدل GDS-30P1T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین 18000 مدل GDS-18P1T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 18000 مدل GDS-18P1T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 20 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت حاره ای گرین 60000 (سه فاز) مدل GDS-60P1T3/R1
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 60000 (سه فاز) مدل GDS-60P1T3/R1

 • ساخت چین
 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی :۵۰ متر
 • حداکثر طول لوله کشی :۳۰ متر
 • مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • رنج دمایی کارکرد: ۴۷ تا ۱۵- درجه سانتی گراد
داکت اسپلیت اینورتر گرین 24000 مدل GDS-24P1T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 24000 مدل GDS-24P1T1A

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای مساحت 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
داکت اسپلیت اینورتر گرین 48000 (سه فاز) مدل GDS-48P3T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 48000 (سه فاز) مدل GDS-48P3T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی30 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 50 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 36000 مدل GDS-36P1T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 36000 مدل GDS-36P1T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 24000 مدل GDS-24P1T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 24000 مدل GDS-24P1T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت حاره ای گرین 30000 مدل GDS-30P1T3/B
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 30000 مدل GDS-30P1T3/B

 • عملکرد: سرمايش و گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی B
 • دارای گاز مبرد R۴۱۰a و کمپرسور روتاری
 • مناسب برای آب و هوای حاره ای
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
داکت اسپلیت اینورتر گرین 36000 مدل GDS-36P1T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 36000 مدل GDS-36P1T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 18000 مدل GDS-18P1T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 18000 مدل GDS-18P1T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 20 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 15 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 48000 مدل GDS-48P3T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 48000 مدل GDS-48P3T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 50 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 60000 ( سه فاز) مدل GDS-60P3T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 60000 ( سه فاز) مدل GDS-60P3T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 50 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت حاره ای گرین 36000 مدل GDS-36P1T3/R1
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 36000 مدل GDS-36P1T3/R1

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی B
 4. برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای معتدل
داکت اسپلیت حاره ای گرین 48000 (سه فاز) مدل GDS-48P1T3/R1
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 48000 (سه فاز) مدل GDS-48P1T3/R1

 • ساخت چین
 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی :۵۰ متر
 • حداکثر طول لوله کشی :۳۰ متر
 • مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • رنج دمایی کارکرد: ۴۷ تا ۱۵- درجه سانتی گراد
داکت اسپلیت حاره ای گرین 30000 مدل GDS-30P1T3/R1
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 30000 مدل GDS-30P1T3/R1

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی B
 4. برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای حاره ای
داکت اسپلیت حاره ای گرین 24000 مدل GDS-24P1T3/R1
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 24000 مدل GDS-24P1T3/R1

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی B
 4. برای مساحت 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط)
 5. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+مناسب برای آب و هوای حاره ای
داکت اسپلیت حاره ای گرین 18000 مدل GDS-18P1T3/R1
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 18000 مدل GDS-18P1T3/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی20 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 15 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
چیلر تراکمی هوا خنک 37 تن گرین مدل GACCH130PT3T1
Close

چیلر تراکمی هوا خنک 37 تن گرین مدل GACCH130PT3T1

 • استفاده از گاز R410
 • سازگار با محیط زیست
 • دارای راندمان بالا
 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • قابلیت اتصال به سیستم هوشمند 
 • دارای اواپراتور مبدل صفحه ای با راندمان بالا
چیلر تراکمی هوا خنک 8.5 تن گرین مدل GACCH30PT3T1
Close

چیلر تراکمی هوا خنک 8.5 تن گرین مدل GACCH30PT3T1

 • استفاده از گاز R410
 • سازگار با محیط زیست
 • دارای راندمان بالا
 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • قابلیت اتصال به سیستم هوشمند 
 • دارای اواپراتور مبدل صفحه ای با راندمان بالا
چیلر تراکمی هوا خنک 18.5 تن گرین مدل GACCH65PT3T1
Close

چیلر تراکمی هوا خنک 18.5 تن گرین مدل GACCH65PT3T1

 • استفاده از گاز R410
 • سازگار با محیط زیست
 • دارای راندمان بالا
 • هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 • قابلیت اتصال به سیستم هوشمند 
 • دارای اواپراتور مبدل صفحه ای با راندمان بالا
فن کویل کانالی High Static گرین مدل GDF
Close

فن کویل کانالی High Static گرین مدل GDF

 1. مجهز به کویل سه ردیفه+مجهز به فن با قابلیت غلبه بر فشار استاتیکی
 2. دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت
 3. مجهز به شیر هواگیری دستی جهت سهولت در تخلیه هوای داخل کویل
 4. دارای پلنیوم برگشت هوا از پشت یا زیر دستگاه
 5. برای مساحت تا 120 متر مربع (براساس شر
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF
Close

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین مدل G4WF

 1. دارای فن سه سرعته با سطح صدای کم
 2. دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت
 3. مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ+مجهز به پمپ درین
 4. دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استارت
 5. برای مساحت تا 20 متر مربع (براساس شرایط)