نمایش 1–24 از 45 نتیجه

Show sidebar
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 18000 مدل GDS-18P1T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 18000 مدل GDS-18P1T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 20 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 15 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 24000 مدل GDS-24P1T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 24000 مدل GDS-24P1T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 36000 مدل GDS-36P1T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 36000 مدل GDS-36P1T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 48000 مدل GDS-48P3T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 48000 مدل GDS-48P3T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 50 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت ON/OFFگرین 60000 ( سه فاز) مدل GDS-60P3T1/R1
Close

داکت اسپلیت ON/OFFگرین 60000 ( سه فاز) مدل GDS-60P3T1/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 50 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین 18000 مدل GDS-18P1T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 18000 مدل GDS-18P1T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 20 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین 30000 مدل GDS-30P1T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 30000 مدل GDS-30P1T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی 15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین 36000 مدل GDS-36P1T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 36000 مدل GDS-36P1T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی15 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 30 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت اینورتر گرین 48000 (سه فاز) مدل GDS-48P3T1A
Close

داکت اسپلیت اینورتر گرین 48000 (سه فاز) مدل GDS-48P3T1A

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی30 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 50 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین
داکت اسپلیت حاره ای گرین 18000 مدل GDS-18P1T3/R1
Close

داکت اسپلیت حاره ای گرین 18000 مدل GDS-18P1T3/R1

 • قابلیت تغییر دریجه مکش هوا
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی20 متر
 • حداکثر طول لوله کشی 15 متر
 • دارای فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
 • ساخت کشور چین