نمایش 1–24 از 36 نتیجه

نمایش فیلتر
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (تک فاز ) مدل AB-W48GM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (تک فاز ) مدل AB-W48GM3S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۹۸*۴۵۰*۱۱۸۲
  ۹۵۰*۳۳۰*۱۱۷۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  ۳۶۰۰۰
  ۳۶۰۰۰
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM2S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM2S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۶
  ۴۵۰*۲۶۰*۸۸۲
  ۳۳۰*۸۳۴*۹۵۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  ۳۶۰۰۰
  ۳۶۰۰۰
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز ) مدل AB-W48LM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز ) مدل AB-W48LM3S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۹۸*۴۵۰*۱۱۸۲
  ۹۵۰*۳۳۰*۱۱۷۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (سه فاز ) مدل AB-W54LM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (سه فاز ) مدل AB-W54LM3S1

 • ساخت کشور چین
 • ۲۲۰ ولت
  ۲۹۸*۴۵۰*۱۱۸۲
  ۹۵۰*۳۳۰*۱۱۷۰
  ۵.۸
  ۳.۸
  روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 مدل AB-W48GM3T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 مدل AB-W48GM3T1

 • روشن / خاموش
 • کنترل خروجی هوا
 • انتخاب حالت
 • زمان بندی
 • دمای فضا
 • کنترل انرژی
 • تنظیم دما
 • نشانگر تعویض فیلتر
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 24000 مدل ABNW(Q)24GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 24000 مدل ABNW(Q)24GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 30000 مدل ABNW(Q)30GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 30000 مدل ABNW(Q)30GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی +A
 • برای 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 36000 مدل ABNW(Q)36GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 36000 مدل ABNW(Q)36GM3T1

 1. عملکرد: سرمايش + اینورتر
 2. قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 3. برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 4. برای 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 5. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 48000 مدل ABNW(Q)48GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 48000 مدل ABNW(Q)48GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی + A
 • برای 75 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 54000 مدل ABNW(Q)54GM3T1
Close

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی تک فاز 54000 مدل ABNW(Q)54GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی +A
 • برای مساحت 90 الی 130 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 مدل AB-W54GM3T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 مدل AB-W54GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی +A
 • برای مساحت 90 الی 130 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال + مناسب آب و هوای معتدل و حاره ای
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM3T1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 36000 مدل AB-W36GM3T1

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (تک فاز ) مدل AB-W54GM3S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 54000 (تک فاز ) مدل AB-W54GM3S1

 • ساخت کشور چین
 • روشن / خاموش
 • کنترل خروجی هوا
 • انتخاب حالت
 • زمان بندی
 • دمای فضا
 • کنترل انرژی
 • تنظیم دما
 • نشانگر تعویض فیلتر
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 42000 مدل UU42W
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 42000 مدل UU42W

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 75 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز) مدل UU49W
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 48000 (سه فاز) مدل UU49W

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 • برای 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 60000 (سه فاز) مدل UU61W
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 60000 (سه فاز) مدل UU61W

 • ساخت کشور کره
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی سه فاز + رده انرژی A
 • برای 125 تا 170 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 24000 مدل AB-W24GM1S1

 • ساخت کشور چین
 • روشن / خاموش
 • کنترل خروجی هوا
 • انتخاب حالت
 • زمان بندی
 • دمای فضا
 • کنترل انرژی
 • تنظیم دما
 • نشانگر تعویض فیلتر
داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1S1
Close

داکت اسپلیت اینورتر ال جی 30000 مدل AB-W30GM1S1

 • ساخت کشور چین
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر
 • قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
 • برق مصرفی تکفاز + رده انرژی A
 • برای 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
Close

کولر گازی اینورتر ال جی تایتان بیگ مدل TB30۷SK1

Brand ال جی ( LG ) نوع مبرد گاز R410a مشخصات کلی. مصرف برق سرمایش A 1.6/11.8 A نوع کمپرسور اسکرول کمپرسور اینورتر yes گرید انرژِی A+ ( اینورتر ) ظرفیت اسمی دستگاه ( BTU ) 30.000 شرایط آب و هوایی کمپرسور معتدل (T1) حداکثر طول لوله کشی 30 M نوع فاز تک فاز ( 220 ) مشخصات کلی. سایز لوله رفت 9.52 (3/8") مشخصات کلی. سایز لوله برگشت 15.88 (5/8") موقعیت دستگاه دیواری مشخصات پنل. کنترل دارد
Close

کولر گازی اینورتر سرد و گرم ال جی مدل NEXT FIGHTING NF24۷ST3

 •  متر لوله مسی رايگان
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش ۴۰ تا ۶۰ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )
Close

کولر گازی اینورتر ال جی ظرفیت 19000 مدل M19AKH.N(U)K2

 • ۵ متر لوله مسی رايگان
 • قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
 • دارای قابلیت پرتاب باد ۴ جهته + فیلتر تصفیه هوا
 • قابلیت پوشش تا ۲۵ متر مربع (براساس کاربری + شرایط )
Close

کولر گازی اینورتر ال جی ظرفیت 24000 مدل M24AKH.N(U)K2

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اينورتر
 2. گرید انرژی A
 3. برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
 4. مناسب آب و هوای معتدل
 5. دارای گاز مبرد R410a